Showing 1 - 3 of 3 items
  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА Спецификации: МОЌНОСТ 750 W (1HP) НАПОН 220-240V ~ 50Hz МАКСИМУМ ВИСИНА 45 m ПОВЛЕКУВА ОД 9 m КАПАЦИТЕТ 60 lt/min ВЛЕЗ 1” ИЗЛЕЗ 1” 24 L БОЦА ТЕРМАЛНА ЗАШТИТА

  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА Спецификации: МОЌНОСТ 1100 W (1.5HP) НАПОН 220-240V ~ 50Hz МАКСИМУМ ВИСИНА 60 m ПОВЛЕКУВА ОД 9 m КАПАЦИТЕТ 70 lt/min ВЛЕЗ 1” ИЗЛЕЗ 1” 24 L БОЦА ТЕРМАЛНА ЗАШТИТА

  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА Спецификации: МОЌНОСТ 1500 W (2 HP) НАПОН 220-240V ~ 50Hz МАКСИМУМ ВИСИНА 60 m ПОВЛЕКУВА ОД 9 m КАПАЦИТЕТ 100 lt/min ВЛЕЗ 1” ИЗЛЕЗ 1” 24 L БОЦА ТЕРМАЛНА ЗАШТИТА