Showing 1 - 2 of 2 items
  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА  Спецификации: НАПОН 220-240V ~ 50Hz МОЌНОСТ 350W ВРТЕЖИ 580-2650 rpm БРЗИНИ 5 ФУТЕР 13mm ДЛАБИНА ДО 50mm ДИАМЕТАР НА СТОЛБ 46mm РАБОТНА МАСА 160×160 mm ПОДЛОГА ЗА ФИКСИРАЊЕ 314×200 mm ПОДЕСЛИВА РАБОТНА МАСА ТЕЖИНА 19.00 kg

  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА Спецификации: НАПОН 220-240V ~ 50Hz МОЌНОСТ 750W БРЗИНИ 12 ФУТЕР 20mm БУШЕЊЕ ДО 80 mm РАБОТНА МАСА 290×290 mm ПОДЕСЛИВА РАБОТНА МАСА ЛАСЕР ЗА ПРЕЦИЗНО БУШЕЊЕ ВИСИНА НА МАШИ